İlk Yardım ABC'si

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır.

Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilk yardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilk yardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır.

Ancak ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Bakanlığımız tarafından toplumda ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi amacıyla ilk yardım konusunda bir dizi yeni çalışma başlatılmıştır. Bu nedenle öğretmen, polis, itfaiyeci, arama ve kurtarma hizmetlerinde görev alan kişiler gibi öncelikli meslek grupları başta olmak üzere tüm halkımızın ilk yardım konusundaki eksik ya da yanlış bilgilerinin giderilmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla İlk yardım Temel Uygulamaları Eğitim Rehberi hazırlanmıştır.

Bu amaçla; Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İlk yardım Yönetmeliği çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda ilk yardım eğitimi almış sertifikalı ilk yardımcıların sayılarının ve niteliklerinin artmasına ve toplumumuzun ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak olan bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.

İlk yardım Eğitim Konuları

Genel İlk yardım Bilgileri

 • İlk yardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlk yardımcı kimdir?
 • İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlk yardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlk yardımın ABC’si nedir?

Hasta yada Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

 • İlk yardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta/yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
 • Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
 • Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

Temel Yaşam Desteği

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel yaşam desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
 • Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?
 • Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilk yardım uygulanır?

Kanamalarda İlk yardım

 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?
 • Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?
 • Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?
 • Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?
 • Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
 • El ve ayak kopmalarında turnike nasıl uygulanır?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilk yardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?

Yaralanmalarda İlk yardım

 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalarda ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk yardım

 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleri nedir?
 • Kimyasal yanıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır?
 • Sıcak yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilk yardım nasıl olmalıdır?

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk yardım

 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulma belirtileri nelerdir?
 • Burkulmada ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

Bilinç Bozukluklarında İlk yardım

 • Bilinç bozukluğu/Bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havalede ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi ( Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinin belirtileri nelerdir?
 • Sara krizinde ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesinin nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Zehirlenmelerde İlk yardım

 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilk yardım kuralları nelerdir?

Hayvan Isırmalarında ve Sokmalarında İlk yardım

 • Hayvan ısırmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Akrep sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Yılan sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıları sokmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk yardım

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Boğulmalarda İlk yardım

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri ne olmalıdır?

Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri

 • Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
 • Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?
Hemen Başlayın